Casino Online


U casinu Mummys Gold igraj sat vremena besplatno

Proračun vjerojatnosti za video poker

Kao i sve druge casino igre, video poker je igra koja se zasniva na slučajnosti i baza je vjerojatnost izlaska dobitnih kombinacija. Vjerojatnosti svakog događaja su točno određene i mogu se prilično jednostavno izračunati. Poznavanje vjerojatnost može biti od pomoći igraču kod odlučivanja u toku igre (na primjer, koliko karata zamijeniti) i na taj način se povećava šansa za dobitak. Da bi slijedeće izlaganje bilo što jasnije, neophodno je iznijeti neke osnovne matematičke postavke iz teorije vjerojatnosti. Prije svega nas zanima koliko različitih kombinacija od 5 karata se mogu formirati s 52 karte. Za ovaj proračun se koristi takozvani binomni koefecijent. Račun je slijedeći:

Proračun vjerojatnosti za video poker

Čita se 52 povrh 5, ili ako uopćimo, "n" povrh "k", gdje je "n" varijabla koja se nalazi gore u zagradi, a "k" ona koja se nalazi dole. Da bi se dobio rezultat ove operacije, gornji broj, u našem slučaju 52, se množi s brojevevima koji ga prethode, množeći ukupno "k" brojeva. Ovaj dio se zatim dijeli s umnoškom prvih "k" brojeva, počinjući uvijek s brojem jedan i završavajući s brojem "k", u našem slučaju s brojem 5. Ova zadnja matematička operacija se naziva faktorijela. Budući će se u nastvaku ova operacije često spominjati, zbog praktičnosti ćemo je pisati kao "nPk". Tako, za primjer, 5P3 znači 5 povrh 3 i računa se kao (5*4*3)/(1*2*3) = 10.

Igraj u Spin Palace casino

Iz gore prikazanog računa vidimo da se sa 52 karte, one koje se koriste za video poker, može formirati 2.598.960 različitih kombinacija od 5 karata. Da bi mogli izračunati vjerojatnost dobivanje neke od vrsta dobitnih kombinacija, na primjer pokera, moramo poznavati broj povoljnih slučajeva i podijeliti ga s ukupnim brojem kombinacija koje smo već izračunali. Prvo ćemo prikazati konačni rezultat koji nas interesira, to jeste vjerojatnosti za razna dobitne kombinacije, a nakon toga, za one koje žele poznavati detalje, ćemo prikazati kako se dolazi do tih brojeva.

Vrsta dobitka Povoljne kombinacije Vjerojatnost
Jedan par 1.098.240 42,26%
Dva para 123.552 4,75%
Tris 54.912 2,11%
Skala 10.200 0,39%
Boja 5.108 0,20%
Ful 3.744 0,14%
Poker 624 0,024%
Skala u boji 36 0,0014%
Kraljevska skala 4 0,00015%
UKUPNO 1.296.420 49,88%

Počnimo od prvog reda: postoji 1.098.240 kombinacija koje sadrže samo jedan par. Podijelivši ovaj broj s ukupnim brojem kombianacija i množeći rezultata sa 100, da bismo dobili postotak, imamo vjerovatnost od 42,26% da ćemo kod dijeljenja 5 karata dobiti jedan par; gotovo 1 puta u 2 dijeljenja. To je samo prvo dijeljenje, bez mijenjanja karata. Zamjena karata znatno povećava vjerojatnost da ćemo dobiti dobitnu kombinaciju. Gledajući sve dobitne kombinacije, stižemo praktično na punih 50% (zadnji red tabele).

Proračun vjerojatnosti dobitnih kombinacija za video poker

Za one znatiželjne, koje žele poznavati u detalje kako su izračunate vrijednosti u gornjoj tabeli, slijede točni proračuni vjerovatnosti.

Jedan par – par istih karata i 3 različite karte, različite i međusobno, da bi se isključili tris i dva para.
13 x 4P2 x 12P3 x 4^3 = 1.098.240

Dva para – dva para s dvije različite vrijednosti i peta karta s trećom vrijednošću, različitom od onih od parova da bi se isključio ful.
13P2 x 4P2 x 4P2 x 11*4^1 = 123.552

Tris – tri karte iste vrijednosti i dvije karte različite vrijednosti, da bi se isključio ful i poker.
13 x 4P3 x 12P2 x 4^2 = 54.912

Skala – pet karata u slijedu ali različite boje, da bi se isključila boja. As može biti na početku ili na kraju sekvence.
10x4^5 - 10x4 = 10.200

Boja – pet karata u istoj boji ali ne u slijedu, da bi se isključila skala u boji i kraljevaska skala.
4 x 13P5 - 4x10 = 5.108

Ful – tri karte iste vrijednost i druge dvije u drugoj vrijednosti, različitoj od prve tri.
13 x 4P3 x 12 x 4P2 = 3.744

Poker – četiri karte iste vrijednosti.
12x4 x 13P1 = 624

Skala u boji – pet karata iste boje u slijedu, isključujući kraljevsku skalu.
9 x 4P1 = 36

Kraljevska skala – as, kralj, dama, dečko i desetka u istoj boji (najjača skala u boji).
1 x 4P1 = 4

Cabaret Club Casino

Copyright 2008 Casino Online. Sva prava su pridržana.